INVIGORATE ziet maatschappelijke betrokkenheid in de Nederlandse samenleving als haar primaire taak.

INVIGORATE MEDIATION zet, in samenwerking met overheden en bedrijfsleven, maatschappelijke projecten op en voert deze uit. Cultuurgebonden ambities worden gekanaliseerd, op operationeel niveau geprofessionaliseerd en in de arbeidsmarkt gecommercialiseerd.

De unieke aanpak van INVIGORATE biedt overheden de mogelijkheid hun maatschappelijk belang te realiseren en tegelijkertijd de werkloosheid onder allochtonen jongeren terug te dringen.

INVIGORATE MEDIATION geeft het bedrijfsleven de mogelijkheid hun operationele productiviteit effectief en efficiënt op te voeren, hetgeen leidt tot een krachtige concurrentiepositie en een maatschappelijke naamsbekendheid.