Invigorate heeft een eigen visie op bemiddeling en uitzenden. Wij geloven dat het ook mogelijk is om bij arbeidsmarktkrapte vacatures in te vullen met geschikte kandidaten, ook als deze uit andere doelgroepen dan de gebruikelijke moeten worden geworven. En door mensen aan te nemen met een andere achtergrond, leeftijd of opleiding, helpen wij ook een invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Immers, het succes van een organisatie wordt bepaald door de medewerkers die er zijn. Invigorate gelooft daarbij dat elk mens het verschil kan maken, ongeacht opleidingsniveau of achtergrond.

Samen met onze opdrachtgevers en onze kandidaten probeert Invigorate op een pragmatische wijze invulling te geven aan een goede en duurzame match tussen vacature en kandidaat.

Over de oprichter

Ilhan Yildiz start zijn onderneming in 1998. Na afronding van zijn studie Techniek in Den Haag vindt hij als kwaliteitsinspecteur een baan bij vliegtuigbouwer Anthony Fokker NV. Na ervaring opgedaan te hebben stapt hij over naar de Nederlandse Spoorwegen NV.

In zijn omgeving komt hij regelmatig mensen tegen die moeite hebben om een interessante, geschikte en passende baan te vinden. Ilhan trekt zich dat aan.

Om iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden, start Ilhan in 1998 Invigorate. Met succes, volharding en voldoening leidt Ilhan sindsdien zijn onderneming.